Konferera

Nyregistrerade personbilar minskade med 21 procent i augusti

Nyregistrerade personbilar minskade med 21 procent i augusti

Under augusti 2021 nyregistrerades 20 925 personbilar. Det är en minskning med 21 procent jämfört med augusti ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Augusti 2020 var antalet nyregistrerade personbilar lägre än i augusti 2019 (-13 procent). Nyregistreringarna i augusti 2021 är ännu lägre; -21 procent jämfört med augusti 2020.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i augusti 44 procent (34 procent i juli). Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider och gasbilar som släpper ut max 60 g CO2/km. Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april 2021, från 70 till 60 g CO2/km.*

Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i augusti var 51 procent elbilar, 47 procent laddhybrider och 2 procent gasbilar.

Under augusti månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 127 procent medan laddhybriderna minskade med 14 procent. Juli och augusti månad följde på ett helt år med mycket höga antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i augusti jämfört med samma månad ifjol, med 39 respektive 45 procent.

Personbilar som drivs av etanol försvann nästan helt bland nyregistreringarna under 2020 och början av 2021. Antal nyregistrerade etanolbilar var så få som 1–13 fordon under 2020 års månader. I juni–augusti 2021 har dock antalet nyregistrerade etanolbilar legat runt 100–200 fordon per månad.

Under augusti månad avregistrerades 24 198 personbilar, vilket betyder att personbilsparken (antal personbilar i trafik) minskade med 3 273 fordon, jämfört med samma månad i fjol. Personbilsflottan minskade i storlek även i juli i år och senast innan dess i april och maj 2020 dvs. i coronapandemins inledning. Exporterade personbilar stod för 35 procent av avregistreringarna under augusti (31 procent i juli).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.

regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/klimatbonusen-for-fordon-starks-fran-den-1-april-2021/

Nyregistreringar januari–augusti 2021

Under hela perioden januari–augusti i år är antalet nyregistrerade personbilar 219 304, +21 procent jämfört med samma period 2020. Antalet nyregistrerade laddbara personbilar hittills i år är 85 240 (+82 procent). Hittills i år är 39 procent av de nyregistrerade personbilarna laddbara, jämfört med 26 procent samma period i fjol. Källa: SCB

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar